Information

10.07.2013
06:53

Norsk :

Til nå har alle innleggene vært på norsk, jeg vil spre ord internasjonalt, så fra nå av blir alle innleggene på engelsk,
slik at alle kan lese bloggen. Noen innlegg kommer også til å være på både engelsk og norsk.

Må jeg også få fortelle at det inneholder informasjon og filmer som ikke bør bli sett av mennesker under 15 år, dere leser og ser på eget ansvar og vilje, jeg sprer bare budskap og det er dere som skal tenke videre, jeg kan ikke/skal ikke fortelle hvordan dere skal føle eller mene om diverse saker, det er dere som må finne ut av resten selv.

Jeg håper at det er flere som kommenterer hva de synes og mener, slik at man kan diskutere saker uten å henge ut hverandre, slenge stygge kommentarer osv. Hvis det er kommentarer som inneholder trakkasering mot enten meg, eller andre som kommenterer så vil kommentaren bli slettet, (vi burde forstått til nå, at vi skal være snille mot med mennesker.) 


English :

Until now, all the posts have been in Norwegian, I will spread the word internationally, so from now on all the entries will be in English,so that everyone can read my blog. Some posts will also be in both English and Norwegian.

I must also tell you that it contains information and videos that should not be seen by people under 15 years , you are reading and looking at your own risk and will, I just spread the message and it is you who will think further, I can not / will not tell how you are going to feel or think about various matters, it is you who must figure out the rest yourself.

 

I hope that there will be more comments about what they think and feel, so we can discuss issues without having to hang out eachother, throwing nasty comments etc. If there are comments that contain harassment against either me or others who comment, the comment will be deleted (we should have understood until now, that we should be kind to the people.)
Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits